Zapraszamy do śledzenia strony i udziału w działaniach mobilnościowych!

Sycylia 2024 – VET

W ramach Akredytacji Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe przyznana została kolejna transza środków finansowych w kwocie 55 977 euro, w ramach której na wiosnę 2024 r. wyjadą dwie 13-osobowe grupy uczniów klas 3 i 4 kształcących się w zawodach: technik analityk, technik eksploatacji portów i terminali i technik hotelarstwa do zakładów pracy na Sycylię, aby w międzynarodowym środowisku zdobywać swoje doświadczenia zawodowe.

Formularz rekrutacyjny składamy poprzez wypełnienie wniosku elektronicznego dostępnego pod linkiem: https://forms.office.com/e/GxQkwtzvTq do 30 listopada 2023, natomiast na rozmowę kwalifikacyjną proszę przynieść wydrukowany i podpisany dokument papierowy. Termin rozmowy będzie podany w późniejszym terminie w gablocie i na stronie projektowej.

Serdecznie zapraszamy!

Dokumenty:

Formularz-zgloszeniowy-Sycylia.pdf
Regulamin-uczestnictwa-Erasmus-Sycylia.pdf


Barcelona 2024 – SCH

W ramach Akredytacji Erasmus+ w sektorze Edukacja szkolna przyznana została kolejna transza środków finansowych w kwocie 51 858 euro, w ramach której na wiosnę 2024 r. wyjadą trzy 10-osobowe grupy uczniów klas 3 i 4 kształcących się we wszystkich zawodach do szkoły w Barcelonie, aby wspólnie z hiszpańską młodzieżą realizować zaplanowane działania edukacyjne.

Formularz rekrutacyjny składamy poprzez wypełnienie wniosku elektronicznego dostępnego pod linkiem: https://forms.office.com/e/Gmg9pAF3GU do 30 listopada 2023, natomiast na rozmowę kwalifikacyjną proszę przynieść wydrukowany i podpisany dokument papierowy. Termin rozmowy będzie podany w późniejszym terminie w gablocie projektowej i na stronie projektowej.

Serdecznie zapraszamy!

Dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy Barcelona.pdf
Regulamin uczestnictwa Erasmus+.pdf


Ponadnarodowa Mobilność Uczniów – „Poznajemy dziedzictwo kulturowe Europy”

Zapraszam uczniów klas trzecich technikum, kształcących się we wszystkich zawodach, do tygodniowego wyjazdu do Rzymu, gdzie podczas zajęć lekcyjnych z włoskimi uczniami szkół średnich, będzie realizowana podstawa programowa z przedmiotów ogólnokształcących.

Regulamin mobilności – REGULAMIN

Terminy wyjazdu:

Grupa 1 – 19 uczniów: 23-29 kwietnia 2023 r.

Grupa 2 – 19 uczniów: 7-13 maja 2023 r.

Osoby chętne wypełniają formularz zgłoszeniowy, do dnia 22 lutego 2023 r.,  dostępny pod linkiem: FORMULARZ

Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podany w późniejszym terminie.

Na rozmowę kwalifikacyjną należy przynieść w formie papierowej wypełnione i podpisane przez Was i opiekunów prawnych dokumenty:

1. Karta zgłoszenia

2. Formularz rekrutacji

Zapraszamy do składania wniosków i do wyjazdu do Rzymu!

Katarzyna Nowak – koordynator projektu wraz z Zespołem Projektowym


W ramach Akredytacji Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe przyznana została kolejna transza środków finansowych w kwocie 55973 euro, w ramach której na wiosnę 2023 r. wyjedzie dwie grupy uczniów kształcących się w zawodach: technik lotniskowych służb operacyjnych, technik reklamy i technik żywienia i usług gastronomicznych do Riminii we Włoszech, aby podczas dwutygodniowych praktyk zdobywać swoje europejskie doświadczenia zawodowe. O szczegółach związanych z rekrutacją będziemy informować po podpisaniu umowy finansowej z Agencją Narodową w Warszawie.

2-tygodniowe staże zawodowe do Rimini 2023

AKREDYTACJA – ERASMUS+ – STAŻE ZAWODOWE SZANSĄ NA EUROPEJSKĄ KARIERĘ – 2022-1-PL01-KA121-VET-000059125

DLA UCZNIA:

Zapraszamy uczniów klas 3 i 4 kształcących się w zawodach: technik lotniskowych służb operacyjnych, technik reklamy i technik żywienia i usług gastronomicznych do składania wniosku na wyjazd na 2-tygodniowe staże zawodowe do Rimini.

Formularz rekrutacji składamy poprzez wypełnienie elektronicznego wniosku dostępnego pod linkiem podanym poniżej do 13 stycznia 2023 r., natomiast po feriach zimowych odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna, na którą proszę przynieść oświadczenia ucznia i rodzica, które należy wydrukować i podpisać. Termin rozmowy kwalifikacyjnej będzie podany w późniejszym terminie.

Serdecznie zapraszamy!

Regulamin udziału w projekcie dla ucznia

Formularz rekrutacji dla ucznia

Oświadczenie dla ucznia i rodzicaDLA NAUCZYCIELA:

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych uczących we wszystkich zawodach do udziału w tygodniowych szkoleniach branżowych w Rimini. Poniżej zamieszczamy regulamin udziału w projekcie oraz formularz rekrutacji, który składamy poprzez wypełnienie go wchodząc w link podany poniżej do 31 stycznia 2023 r.

Serdecznie zapraszamy!

Regulamin udziału w projekcie dla nauczyciela

Formularz rekrutacji dla nauczyciela