WALENCJA

ERASMUS+ „Walencja kluczem do sukcesu zawodowego” 2019-1-PL01-KA102-062645

W projekcie wzięło udział 65 uczniów w trzech grupach:

Grupa I: 4-24.09.2019: 25 uczniów

Opiekunowie: Iwona Kwater, Paweł Muszyński

Grupa II: 1-21.03.2020: 20 uczniów

Opiekunowie: Celina Jagiełowicz-Ryznar, Oksana Marczak

Grupa III: 5-25.09.2022: 20 uczniów

Opiekunowie: Iwona Kwater, Paweł Muszyński

Autorki projektu: Katarzyna Łysikowska, Sabina Stecka

Partner hiszpański: Universal Mobility

W 3-tygodniowych stażach zawodowych w Walencji i Alicante wzięło udział 65 uczniów kształcących się w zawodach: technik analityk, technik hotelarstwa i technik eksploatacji portów i terminali. Staże zawodowe odbywali w hiszpańskich laboratoriach analitycznych, hotelach i centrach logistycznych, m.in.  Laboratorios Viguer, Laboratoria Lts Salud i Labani ,Nest Hotel, NH Las Artes, Muebles Yuco, ToysRus, Gifi Alfafar, Modepran, Playmycenter, Valentina, Iberarchivo, Carrefour, gdzie zdobywali nowe doświadczenia zawodowe i doskonalili swoją komunikację w języku angielskim i hiszpańskim. Po pracy uczniowie odbywali wycieczki szkoleniowe, podczas których poznawali specyfikę pracy w Hiszpanii.

Weekendy to nie tylko czas na regenerację sił na plaży San Juan, ale także czas, kiedy uczniowie uczestniczyli w wycieczkach w ramach zajęć kulturowych. Odwiedzili m.in.  Xativę, Biopark, grupa realizująca staż w Alicante Walencję, Casco Antiguo,wyspę Tabarca, Alteię czy Benidorm.

Sama Walencja to miasto bogate w zabytki i ciekawe miejsca. To duży region Andaluzji, gdzie można zobaczyć m.in.: Oceanografic, park Turię czy Muzeum Ceramiki. Grupa trzecia realizująca staż w Alicante również czas wolny spędzała na poznawaniu zarówno zabytkowej części Alicante, jak i tej nowoczesnej. Na trasie ich zwiedzania znalazła się m.in. dzielnica Barrio, ratusz miejski, bazylika Santa Maria, zamek Santa Barbara.

Po praktykach zawodowych uczniowie uczestniczyli w zajęciach z języka hiszpańskiego, nie tylko w hotelu, ale także na łonie natury, gdy sprzyjała dobra pogoda.

Realizacja projektu napotkała sporo zawirowań. Grupa druga wyjechała na staż tuż przed wybuchem pandemii w Europie. Szybki wzrost zachorowań w Hiszpanii spowodował, że po dwóch tygodniach ogłoszono tam lockdown. Pracodawcy obserwując dynamicznie zmieniającą się sytuację umożliwili uczniom realizację staży z wydłużonym czasem, aby mogli założone w projekcie cele osiągnąć. Udało się przebukować bilety lotnicze na wcześniejszy termin, w związku z tym uczniowie wcześniej wylecieli z Hiszpanii. Niestety Polska zamknęła przestrzeń powietrzną na 6 godzin przed planowanym przylotem do kraju, grupa po wylądowaniu we Frankfurcie przesiadła się na autobus, który został po nich wysłany i po ponad 20 godzinach podróży, długim staniem w korku przed wjazdem do Polski, zmęczeni, ale szczęśliwi dotarli do domu. Czekała ich jeszcze 14-dniowa kwarantanna, która dłużyła się niemiłosiernie, jednak obowiązujące wówczas przepisy nie pozwalały na inne rozwiązania.

Po powrocie przez długi czas nie wiadomo było jak dalej rozwinie się sytuacja, po konsultacji z Agencją Narodową projekt został wydłużony o rok. Grupa trzecia wyruszyła więc na realizację staży 11 miesięcy później niż planowano i nie do Walencji, ale do Alicante. Jednak ten sam partner – Universal Mobility – zagwarantował realizacje staży zawodowych na równie wysokim poziomie jak w Walencji, natomiast grupa odwiedziła Walencję w ramach jednego weekendu kulturowego.

Podsumowując projekt należy zaznaczyć, że założone w projekcie cele w pełni zostały zrealizowane: staże zawodowe odbyły się według programu, zajęcia kulturowe zostały wzbogacone o dodatkowe punkty, gdyż uczniowie odwiedzili miejsca nie zaplanowane w projekcie. Młodzież udoskonaliła swoje umiejętności zawodowe, zdobyła nową wiedzę i skonfrontowała wiedzę zdobytą w szkole z wymaganiami hiszpańskich pracodawców. Dzięki komunikacji w zakładach pracy, podczas zajęć kulturowych czy zwiedzania miasta szlifowała swoją znajomość języków angielskiego i hiszpańskiego.

Doświadczenie zdobyte podczas staży na pewno ułatwi im w przyszłości odważne podejmowanie wyborów zawodowych i łatwiejsze odnalezienie się w międzynarodowym środowisku pracy.

Koordynator projektu: Katarzyna Nowak


Wspomnienia z uczestniczenia w projekcie w multimedialnym skrócie:Grupa 1


video
play-sharp-fill
« z 4 »

Grupa 2


video
play-sharp-fill
« z 14 »

Grupa 3


video
play-sharp-fill
« z 7 »