OCHY

„Mój zawód – moja przyszłość” – 2018-1-PL01-KA102-048682
Projekt realizowany w ramach programu Erasmus +


Głównym celem Projektu było zdobycie:
*doświadczenia zawodowego
*podniesienie kompetencji zawodowych,
*interpersonalnych, międzykulturowych i językowych,
*nabycie nowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w swoich zawodach, a przez to wzrost ich szans na zatrudnienie i mobilność na rynku pracy.

W stażu brało udział 18 uczniów kierunku technik organizacji reklamy i 30 uczniów kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych w trzech grupach:

Grupa I:  04.11.2018- 24.11.2018r.: 16 uczniów
Opiekun: Iwona Kwater

Grupa II: 10.03.2019 – 30.03.2019r.: 16 uczniów
Opiekun: Małgorzata Pabjańska

Grupa III: 06.10 – 26.10.2019r.: 16 uczniów
Opiekun: Małgorzata Pabjańska

Partner włoski: Sistema Turismo

W 3-tygodniowych stażach zawodowych wzięło udział 48 uczniów kształcących się w zawodach: technik organizacji reklamy i technik żywienia i usług gastronomicznych.
Młodzież odbywała staże zawodowe we włoskich firmach i przedsiębiorstwach zgodnych z kierunkiem kształcenia. Wykonując swoje zadania zdobywała nowe umiejętności i doskonaliła znajomość w językach angielskim i włoskim.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie zdobyli nowe doświadczenia zawodowe. Poznali organizację pracy we włoskich zakładach gastronomicznych oraz agencjach reklamowych. Nauczyli się samodzielności i odpowiedzialności, a także radzenia sobie w nowych sytuacjach. Udało im się przełamać barierę językową i sprawnie posługiwać się językiem angielskim w codziennych sytuacjach zawodowych.
Praktyki we Włoszech upłynęły bardzo szybko i żal było żegnać się z pracodawcami i współpracownikami z zakładów pracy.

Wszyscy uczniowie dostali certyfikaty, które z będą im pomocne w zdobyciu pracy, po zakończeniu szkoły 🙂
Doświadczenie zdobyte podczas praktyk zawodowych uczniowie przeniosą na pewno na grunt polski, co pomoże im w przyszłej karierze zawodowej i wpłynie na lepsze i skuteczniejsze funkcjonowanie na rynku pracy.

Koordynator projektu: Katarzyna Nowak

« z 2 »