Dokumenty związane z udziałem w rekrutacji zostaną zamieszczone na przełomie 2022/2023 roku.