Każdy uczestnik projektu będzie miał możliwość doświadczenia nauki i pracy podczas pobytu w danym kraju. Jest to doskonała sposobność na poszerzenie swoich umiejętności, poznawania innych kultur, ludzi. Wszystko dzięki pobytom w europejskich miastach w ramach projektów!