Projekt „Poznajemy dziedzictwo kulturowe Europy” realizowany w ramach Ponadnarodowej Mobilności Uczniów wkroczył w ostatnią fazę przygotowań. 

W dniach 27-29 marca Pani Dyrektor Jadwiga Gargaś i Danuta Chmura uczestniczyły w wizycie przygotowawczej w rzymskim Liceo Scientifico Francesco d’Assisi, gdzie podczas spotkania roboczego z Dyrektorem Luigi Maria Ingrosso ustalili kwestie związane z pobytem młodzieży w Rzymie i podpisali umowy dla obydwóch grup. Spotkali się także z nauczycielką Lilianą, która z ramienia zagranicznej szkoły została oddelegowana do monitorowania wszystkich działań podczas pobytu uczniów we włoskiej szkole. 

Po wizycie w szkole Pani Dyrektor przeszła trasy, które uczniowie będą pokonywać podczas realizacji działań mobilnościowych, podziwiając m.in. Schody Hiszpańskie, Fontannę di Trevi, Panteon, Bazylikę Św. Piotra czy Koloseum. 

Czas w Rzymie upłynął szybko i intensywnie, ale udało się zrealizować wszystkie plany związane z przygotowaniem do przyjazdu młodzieży do Wiecznego Miasta.