W dniach 24-27 stycznia 2023 r. koordynator projektów Erasmus+ i wicedyrektor szkoły Katarzyna Nowak wyjechała do Rimini, aby omówić z włoskim partnerem AI RIMINI zasady realizacji staży zawodowych przez uczniów kształcących się w zawodach: technik lotniskowych służb operacyjnych, technik reklamy i technik żywienia i usług gastronomicznych. 

Koordynator odwiedziła firmy, w których uczniowie będą odbywać praktyki: lotnisko, agencje reklamowe i restauracje, spotkała się z opiekunami, którzy w zakładach pracy będą sprawować opiekę nad prawidłową realizacją programu stażu, zaplanowała zajęcia kulturowe, które pozwolą uczniom poznać kulturę i zwyczaje Włoch, a szczególnie regionu Emilia-Romania.

Po ustaleniu wszystkich szczegółów pobytu podpisała umowę pomiędzy szkołą a organizacją przyjmującą regulująca kwestie organizacyjne, logistyczne i finansowe dotyczące stażu. 

W ramach tego projektu na staże zawodowe wyjedzie także 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych na tygodniowe szkolenia branżowe i dla nich również zostały ustalone zasady pobytu podczas realizacji szkoleń. 

Już niebawem rozpoczną się przygotowania uczniów do wyjazdu i na przełomie maja i czerwca wyjadą dwie 14-osobowe grupy uczniów do włoskiego Rimini, gdzie pod okiem włoskich przedsiębiorców będą szlifować swój warsztat zawodowy. 

Projekt realizowany jest ramach Akredytacji w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe na lata 2021-2027.

Włoski partner: AI RIMINI

Koordynator projektu: Katarzyna Nowak

Erasmus+ Rimini
Erasmus+ Rimini
Erasmus+ Rimini