V Kongres Edukacji już za nami. Był to dzień spotkań z koordynatorami, dyrektorami, nauczycielami i wszystkimi, którzy mieli kiedyś doświadczenie Erasmusa lub aktualnie – pomimo różnych trudności – podejmują decyzje o wyruszeniu w świat i realizowaniu działań projektowych. Moc sieciowania, wzmacniania sojuszy organizacji edukacyjnych, umiędzynarodowienie – to tematy podejmowane na sesjach plenarnych, a priorytety horyzontalne dla poszczególnych sektorów – na sesjach równoległych. Punktem kulminacyjnym Kongresu był koncert Erasmus+Band& Ania Szarmach, Grzegorz Wilk i Jarek Wist z udziałem muzyków, którzy szlifowali swój zawodowy warsztat podczas unijnych wyjazdów do Włoch czy Niemiec. Cieszę się, że było mi dane spotkać się w tak znamienitym gronie osób i podpatrzeć nowe pomysły na kolejne wyzwania projektowe.