Po śniadaniu jak na pracowników przystało udaliśmy się do swoich zakładów pracy, gdzie wykonywaliśmy różnego rodzaju prace zgodnie z harmonogramem praktyk. Eksploatacja portów i terminali poznawała proces odprawy biletowo-bagażowej pasażerów w porcie lotniczym, zapoznawała się z systemami komputerowymi wykorzystywanymi do odprawy biletowo-bagażowej pasażerów, poznawała techniki obsługi bagażu w porcie lotniczym i kontrolę bezpieczeństwa pasażerów i bagażu. Pod okiem naszej opiekunki Michaeli wykonywaliśmy czynności związane z obsługą podróżnych w terminalu, dobieraliśmy urządzenia wymagane do kontroli bezpieczeństwa podróżnych i ich bagażu w porcie lotniczym. Poznawaliśmy zasady wprowadzania pasażerów na pokład samolotu tzw. boardingu. 

Analitycy zapoznawali się z zasadami pobierania, utrwalania i przechowywania próbek oraz narzędziami i przyrządami do ich pobierania, natomiast hotelarze poznawali rodzaje prac porządkowych w hotelu, obsługiwali urządzenia wykorzystywane do utrzymania czystości w obiekcie hotelowym w części ogólnodostępnej dla gości.

Po obiedzie realizując program kulturowy udaliśmy się na spacer do centrum miasta i zwiedziliśmy m.in.: Muzeum Mafii „No Mafia Memorial”, poświęcone genezie mafii sycylijskiej i jej ofiarom oraz Katakumby znajdujące się pod klasztorem Kapucynów w Palermo. Są tam mumie zarówno osób duchownych, jak i świeckich. Początkowo katakumby były przeznaczone dla zmarłych kapucynów, z czasem zezwolono na pochówek w tym miejscu zamożnych świeckich mieszkańców miasta.

O 19.00 podczas kolacji delektowaliśmy się pysznym spaghetti alla carbonara.

« z 3 »