7 kwietnia w godzinach przedpołudniowych druga 13-osobowa grupa uczniów kształcących się w trzech zawodach: analityk, eksploatacja portów i terminali oraz hotelarz wyleciała z Portu Lotniczego Kraków-Balice do Palermo z przesiadką w Wiedniu na 2-tygodniowe staże zawodowe w laboratorium farmaceutycznym, porcie lotniczym i hotelu. Na szczęście podróż przebiegła zgodnie z planem i kilka minut po godzinie 19.00 powitała nas przedstawicielka WEA Basia Bujalska, która będzie monitorować nasz pobyt i prawidłowy przebieg naszych praktyk. Po zakwaterowaniu się w hostelu Agata i kolacji poszliśmy na wieczorny spacer po Palermo, bo jutro już czekają nas spotkania z pracodawcami w zakładach pracy.