Podczas ODI koordynator projektów unijnych Katarzyna Nowak uczestniczyła na Stadionie Narodowym w Warszawie w sesjach tematycznych związanych z realizacją projektów, spotkała się zarówno z innymi koordynatorami jak i z zagranicznymi partnerami, z którymi szkoła realizuje projekty międzynarodowe.
Była to dobra okazja zarówno do wspomnień jak i do kolejnych wspólnych planów…