Dziś podsumowanie naszych działań mobilnościowych. Po ostatnich zajęciach w Tavernie degli Artisti podziękowaliśmy Mario Pappano za możliwość zrealizowania naszych działań w branży gastronomicznej. Jest to dla nas bardzo ważne doświadczenie zawodowe, które będziemy mogły wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej. Jutro już powrót do Polski.