Kolejny dzień działań projektowych.

Zarówno nauczycie jak i uczniowie realizują obserwację pracy jak staże zawodowe w zakładach pracy zgodnych ze swoim zawodem.

Popołudnia to czas na odpoczynek, relaks na plaży, poznawanie okolic.

Poniżej fotorelacja: