5 uczniów z klasy trzeciej kształcących się w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych odbywało staże zawodowe w międzynarodowym porcie lotniczym im. Federico Felliniego w Rimini. W ramach przygotowań do wyjazdu uczestniczyli w kursie online przygotowującym ich do uzyskania przepustek do stref zastrzeżonych, który uwieńczyli pozytywnym wynikiem egzaminu. Po przylocie do Rimini otrzymali przepustki dzięki którym przez dwa tygodnie wykonywali swoje zadania wspólnie z pracownikami na lotnisku.