Kolejna grupa uczniów kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych realizowała staże zawodowe w Tawerna degli Artisti. Poniżej fotorelacja z ich działań: