Praktyki w Grecji dały mi możliwość poprawienia języka angielskiego i nauczenia się podstaw z języka greckiego. Poznałam grecką kulturę oraz wielu nowych ludzi.