Dzięki projektowi Erasmus udoskonaliłam swoje umiejętności językowe i praktyczne oraz poznałam kulturę obcego kraju. Dodatkowo zyskałam niezapomniane wspomnienia i nowych przyjaciół.